Skip to main content

  

Ons bedrijf

Wij telen komkommers en aardbeien op een modern glastuinbouwbedrijf van 6,5 ha, gevestigd in Castenray, Noord-Limburg. Jaarlijks produceren wij rond 10 miljoen komkommers en 200.000 kg aardbeien. Hiervoor starten wij driemaal een nieuwe teelt op bij de komkommers: in het voorjaar, zomer en herfst. In de aardbeienteelt kunnen we gedurende 1 jaar met dezelfde planten 2 oogstperioden realiseren. Dit is in het voor- en najaar.

De producten worden geleverd aan onze afzetvereniging Kompany, die voor de verdere verkoop zorgt. Om het bedrijf up-to-date te houden zijn wij voortdurend bezig met een verdergaande modernisering. Zo hebben wij geinvesteerd in energiebesparende maatregelen, recirculatie en kwaliteitszorg.

Voor onze afnemers zijn wij gecertificeerd voor GLOBALGAP, een systeem opgesteld door onze afnemers om te waarborgen dat zij product afnemen van bedrijven die duurzaam produceren en voldoende aan de door hen gestelde residu-toleranties.

GLOBALGAP, voorheen EUREPGAP, is een initiatief van een aantal grote Europese organisaties binnen de voedsel productie keten. Deze certificering is noodzakelijk om producten te kunnen leveren in de handelsketen. Afnemers kunnen controleren of bedrijven daadwerkelijk gecertificeerd zijn, omdat er een centrale registratie plaatsvindt. Op de naleving van deze regelgeving vinden jaarlijkse (tussentijdse) controles plaats. Het controleren op overschrijden van residu limieten gebeurt via Komosa, AID en VWA. Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van GLOBALGAP zijn o.a.:

  1. Het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en voedselveiligheid.
  2. Minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en het beschermen van de natuur.
  3. Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  4. Het meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
  5. Het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

Certificering

  

Biologische bestrijding

Zoveel mogelijk biologisch bestrijden …

Insekten bestrijden wij al jaren hoofdzakelijk met natuurlijke vijanden. Zo ontstaat een biologisch evenwicht in de kas. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen plagen snel ontwikkelen, waardoor het nodig is om met een gewasbeschermingsmiddel om het evenwicht weer bij te sturen.

We zetten verschillende natuurlijke vijanden in: sluipwespen, mijten, bacterie- en schimmelpreparaten. Dit gebeurt al vroeg, voordat een plaag wordt gesignaleerd. We maken dankbaar gebruik van natuurlijke vijanden, omdat de bestrijding effectief is en het aantal gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt.

Preventief schimmels en virusziekten bestrijden…

Schimmels zijn moeilijk biologisch te bestrijden. Toch maken wij al gebruik van schimmels als natuurlijke vijand van een andere schimmel. Ook het bijsturen wordt al mogelijk met vriendelijke middelen.

Het belangrijkste blijft echter het toepassen van een goede hygiene en het voorkomen van een extreem kasklimaat. Zowel te vochtig als te droog is niet goed. Schimmels slaan vaak toe als de plant zwak groeit. Vandaar dat we voortdurend moeten bijsturen met voeding, klimaat en gewashandelingen om de plant sterk te houden.

Ook zijn zaadbedrijven voortdurend bezig om rassen te kweken, die minder gevoelig zijn voor schimmels. Wij hopen dat er in de nabije toekomst een doorbraak hiervan zal plaatsvinden.

Energiebesparingen noodzakelijker dan ooit…

Als modern glastuinbouwbedrijf telen we bijna het hele jaar door. Dit betekent ook jaarrond een warme kas oftewel een hoog energieverbruik (ruim 2 miljoen m3 gas voor de teelt). De basis voor energiebesparing vormen de energiebesparende maatregelen, zoals o.a.: rookgascondensor, dubbel glas in de gevels, energiescherm en een wkk installatie. Verder is ook de klimaatcomputer uitgerust met diverse energiebesparende regelingen.

Warmte opslaan in de nacht…

Het CO2 in de rookgassen wordt weer toegepast als meststof voor de planten. CO2 is een belangrijke groeifactor. Zo wordt er overdag gestookt met de ketel om CO2 voor de planten te produceren. De hierbij vrijkomende warmte wordt opgeslagen in grote warmwatertanks om in de nacht de kas weer te verwarmen. De planten filteren als het ware de rookgassen van de ketel, voordat deze in het milieu terecht komen.

WKK ofwel warmte-kracht koppeling…

De laatste nieuwe ontwikkeling op de kwekerij is de WKK-installatie. Deze installatie produceert electriciteit uit gas. Het glastuinbouwbedrijf benut hierbij ook de afvalproducten die hierbij ontstaan, namelijk: de vrijgekomen warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas en de geproduceerde CO2 in de rookgassen wordt als meststof voor de planten toegepast.

De geproduceerde electriciteit wordt gedeeltelijk zelf weer gebruikt. De overige electriciteit wordt teruggeleverd aan het energienet.

Energieverbruik

  

Water en Mest

Hergebruik van water en meststoffen…

De watergift en bemesting vind plaast via een computer gestuurd systeem. Afhankelijk van het teeltstadium en de gewenste groei en kwaliteit krijgen de planten een aangepast bemestingsrecept.

Om verspilling van water en meststoffen te voorkomen gebruiken we het water dat de plant niet gebruikt opnieuw.

Zo spoelt er ook niets uit naar het milieu.

Om dit mogelijk te maken is geinvesteerd in een speciaal opvangsysteem waarmee het het overtollige water wordt verzameld en vervolgens ontsmet om verspreiding van plantenziekten tegen te gaan.